Op 13 oktober bezochten 26 AVOS leden de Risk Faktory in Venlo.
Dit behoort tot de Veiligheidsregio en is gevestigd in de voormalige brandweerkazerne van Venlo.
We werden met een bus opgehaald en na aankomst opgesplitst in vier groepen.
Elke groep werd meegenomen naar diverse demonstratieruimtes waar een bepaald thema behandeld werd.
Voor ons waren het de thema's: 
Brandveiligheid; 112 bellen; internetveiligheid en verkeersveiligheid.
Behalve dat er uitleg werd gegeven, inclusief diverse tips, kon er ook in de praktijk geoefend worden.
Het was een nuttige en leerzame middag.
Wie dacht alles al te weten over deze thema's kwam er achter dat dit heel vaak niet klopt.
Er is altijd wat bij te leren!