De eerste bijeenkomst in 2017 op 19 januari was goed bezocht. Veertig aanwezigen, leden en andere belangstellenden waren in de Kemphaan om te luisteren naar een goed gedocumenteerde lezing door Johan Koster.

Johan (1936) is oorspronkelijk afkomstig uit Kampen en daar opgegroeid in de protestantse traditie.
Hij kwam in Venray door een technische baan bij Rank Xerox.
Door verdere interesse is hij gaan studeren aan de Open Universiteit Nederland in Heerlen.
Van de faculteit Algemen Cultuurwetenschappen kreeg hij daar als afstudeeropdracht zich te verdiepen in de invloeden van de katholieke religie in de openbare ruimte in en rond Venray tussen 1853 en 1970. Een thema dat hem door zijn afkomst enigszins vreemd was maar dat hem,zoals te zien is aan het resultaat, in haar greep kreeg.

Dit resultaat was een scriptie “Van Schieëperskruus tot Trans Cedron” waarvan afgeleid een boek van 165 pagina's gevuld met tientallen afbeeldingen. Ook deze lezing is gebaseerd op dit onderzoek.
Systematisch beschrijft hij in 20 hoofdstukken de verschillende “invloeden”.
De achtergronden en de geschiedenis, wat was er en wat is er nog.

Voor de aanwezigen was het vaak een herkenning, maar ook vaak een “dat heb ik nooit gezien”.

Het boek: Het Rijke Rooyse Erfgoed, De zichtbaarheid van het katholicisme in de opnbare ruimte van Venray en haar kerkdorpen, heeft op de achterzijde de volgende tekst:

Tot het midden van de twintigste eeuw was de gemeente Venray een overwegend agrarische gemeenschap, met een praktisch geheel katholieke bevolking. Dit kwam tot uitdrukking in de toe-eigening en gebruik van de uitgestrekte openbare ruimte van Venray en de kerkdorpen. Vanouds drukten kerk, kloosters en gelovigen een katholiek stempel op het landschap.
Met de Petrus’ Bandenkerk, die vanwege haar grote middeleeuwse beeldenschat tot een van de rijkste kerken van ons land wordt gerekend, letterlijk en figuurlijk als onbetwist hoogtepunt, is de openbare ruimte van de gemeente Venray zeer rijk bedeeld met zichtbare uitingen van de katholieke religie. Zoals kerken, begraafplaatsen, kloosters, kruisen, kapellen, kruiswegen, smartenhoven, Lourdesgrotten, Heilig-Hartbeelden, heiligenbeelden en monumenten. Ook veel profane objecten als scholen, boerderijen, molens en straten horen in dit rijtje thuis, omdat ze voorzien zijn van een katholieke naam, meestal die van een heilige. En het meest opvallende gebruik van de publieke ruimte is, en vooral was, de zichtbaarheid door middel van processies, bedevaarten en vele andere religieuze rituelen.
In dit boek is gestreefd naar een zo compleet mogelijke inventarisatie van dit erfgoed, systematisch gerangschikt en uitbundig geïllustreerd. De vele toegevoegde noten zijn niet alleen bedoeld als verantwoording van de tekst, maar verwijzen daarnaast vooral naar de talrijke uitgebreide publicaties die betrekking hebben op dit onderwerp.

verslag Paul Wijnen.