“Glas in lood in de Sint Petrus Banden of Grote Kerk en in het gemeentehuis”
Rondleiding voor de AVOS door Pie Noten op 13 april 2017

Tijdens de lezing door Pie in 2016 over het glas in lood in de gemeente Venray verzochten velen om ons rond te leiden langs enkele van deze ramen.

Een jaar later was de activiteiten commissie in de gelegenheid dit te organiseren.

Met 37 deelnemers werd aandachtig geluisterd naar het verhaal dat Pie bij de ramen vertelde. Eerst in de kerk waar achter het priesterkoor 5 non-figuratieve glas-in- loodramen van de kunstenaar Daan Wildschut geplaatst zijn (1961) ter vervanging van de in de oorlog verwoeste ramen.

Rechts van het hoofdaltaar bevindt zich het in 2011 geplaatste Petrus Bandenraam. Met enige moeite kan de toeschouwer geleidelijk aan ontdekken wat de voorstelling inhoudt: Petrus wordt van zijn ketenen bevrijd door een engel, een lichtbundel daalt uit de hemel en geheel boven geven cirkelvormige banen met verschillende kleuren het ‘Hemels Jerusalem’ weer.

Achter in de kerk zijn links en rechts van het orgel twee nieuwe ramen aangebracht.

Links een raam geïnspireerd op de recente geschiedenis. Naar een ontwerp door Susanne Ludwig is de verwoesting door WOII van de kerk en het Venrayse centrum, de kerkhoven van de gevallenen (zowel de Britse geallieerden als het Duitse) en de wederopbouw weergegeven.

Rechts het zogenaamd Elisabeth raam, met in het midden een zeer oud paneel van deze heilige.

Daarna ging de groep naar het gemeentehuis om in de raadzaal die vroeger de kapel van het meisjesinternaat van de zusters Ursulinen van de Romeinse Unie was, de 8 prachtig gerestaureerde ramen van leerlingen van mère Ancilla te bewonderen. Vooral de 2 ronde ramen in de ruimte van de publieksbalie, voorstellend de heilige Ursula en de heilige Ancilla. Deze ramen konden na een omzwerving door verschillende opslagruimtes toch weer hersteld worden.

De deelnemers vonden de ramen in het gemeentehuis erg mooi. Een aanrader voor iedereen om eens te gaan kijken.

Alles bij elkaar een zeer geslaagde middag met dank aan Pie.
Voor enkele prachtige foto's van de ramen kijk onder fotoalbums op deze website.

Verslag Paul Wijnen