'

Algemene Venrayse Onafhankelijke Seniorenvereniging | Nassauplein 9 | 5802 BP Venray |Tel.: 0478 514 362 mail: info@avosvenray.nl | site: www.avosvenray.nl | Regiobank: NL 50 RBRB0929822994

                                                                                                                                                

NIEUWSBRIEF AVOS VENRAY       Jaargang 1, nummer 3          Venray, 8/12/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Beste AVOS-leden,                                                                                                                                                                                                           

Binnenkort is het precies een jaar geleden, dat de seniorenvereniging AVOS officieel ontstond. Dit gebeurde door de oprichtingsakte, die passeerde bij notaris Weys op 14-12-15. Dankzij de vele vrijwilligers en de vele actieve en betrokken leden kunnen we zeggen dat er inderdaad een bloeiende en groeiende AVOS bestaat, de seniorenvereniging die voorziet in een behoefte en die aan de weg timmert.                                                                                                                                      
Onlangs hebben we een advertentie geplaatst in Peel en Maas om mensen uit te nodigen om ons op die eerste verjaardag te feliciteren. Een achterliggende gedachte was natuurlijk dat we graag nieuwe mensen uitnodigen om lid te worden. De reden hiervan is dat we in het bestuur van mening zijn dat het aantal leden op den duur groter moet worden om een financieel gezonde vereniging te behouden. Temeer als we ons ook landelijk gaan organiseren, wat van meet af aan een doelstelling is geweest, zullen we als vereniging daaraan financieel moeten bijdragen.                                                                                                                         We hopen dat iedereen kan terugkijken op een goed jaar en dat we met hoop en goede moed kunnen uitkijken naar de komende feestdagen en het nieuwe jaar.

Harry van der Locht, voorzitter AVOS                                                                                                                                 ___________________________________________________________________________

Inhoudsopgave                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Voorwoord van AVOS voorzitter Harry van der Locht                                                       
Inhoudsopgave                                                                                                                              
Agenda AVOS                                                                                                                         
Kerstbijeenkomst in het theehuis in het Odapark                                                                                
Pluk de dag                                                                                                                                  
De AVOS reis naar Tilburg                                                                                                                                                                     Taalmaatje worden?                                                                                                  
Middag voor de vrijwilligers in AVOS verband                                                                                        
Afscheid van Will Kellenaers van de activiteitencommissie                                                  
C’ est la vie de Will Kellenaers                                                                                                                                                               Hoe het vroeger was                                                                                                                      
Najaars Algemene Ledenvergadering                                                                    
Nieuw bestuurslid van de AVOS                                                                                                                                                             Terug treden uit het bestuur van de secretaris                                                                                    
Gevraagd                                                                                                                  
Verkeerstreffen met en door Veilig Verkeer Nederland                                                                                                 
Vanuit de activiteitencommissie                                                                                                                                                               Extra activiteit in januari: bezoek aan Gemeentemuseum Helmond

Agenda AVOS

Maandag   12-12     Voormiddag: Bestuursvergadering (leden zijn welkom)                                                                                       * Dinsdag     13-12     Kerstbijeenkomst in het Theehuis van het Odapark                                                                                        * Woensdag 21-12     Wandelen met de KBO                                                                                            
Woensdag 04-01     Korte fietstocht                                                                                                    
Maandag   09-01     Voormiddag: Bestuursvergadering (leden zijn welkom)                                      
Woensdag 18-01     Wandelen met de KBO                                                                                    
Donderdag 19-01     Lezing over het Venrayse Religieuze erfgoed door Johan Koster                                                                           Woensdag  25-01     Bezoek aan het Gemeentemuseum Helmond                                                                                                 Woensdag  01-02     Korte fietstocht                                                                                            
Maandag    13-02     Voormiddag: Bestuursvergadering (leden zijn welkom)                                                                
Dinsdag      14-02     Excursie naar het Politiebureau in Venlo                                                                              
Woensdag 15-02       Wandelen met de KBO                                                                            
Woensdag 01-03       Voorjaars Algemene Ledenvergadering                                                  

Wandelen en fietsen in verband met het weer onder voorbehoud.                                                                
Voor informatie over bovenstaande activiteiten: zie onze website www.avosvenray.nl

Kerstbijeenkomst in het theehuis in het Odapark

Conform traditie zijn de AVOS leden uitgenodigd voor een Kerstmiddag. Deze zal ook dit jaar plaatsvinden in het Theehuis van het Odapark en wel op donderdag 13 december.  (bij plaatsing van deze Nieuwsbrief op de site was deze activiteit inmiddels voorbij. Het was een geslaagde middag met veel belangstelling. Binnenkort treft u een verslag en wat beeldmateriaal aan op deze site)                                                                                                        
Om 14:00 uur wordt u begroet en start het programma met muziek uit Syrië.                                    
De heer Jacques Kruunenberg draagt een gedicht voor en mevrouw Ad Steenkamer interviewt Halima Alnor, oorspronkelijk afkomstig uit Soedan.                                                                                
Rond 15:00 uur is het pauze, de koffie staat klaar en mogelijk is er muzikale omlijsting door de mensen uit Syrië.                                                                                                                                        
Het programma wordt vervolgd met beantwoording van eventuele vragen naar aanleiding van het interview met Halima Alnor.                                                                                                              
“Onderweg terug van Bethlehem” verteld door Jacques Kruunenberg.                                                        
De middag wordt afgesloten met opnieuw muziek uit Syrië.                                                                                                  
Daarna is er weer ruim de gelegenheid om ‘onder een drankje’ elkaar te ontmoeten.                                             
Harrie Zegers, activiteitencommissie

Pluk de dag

Erica Terpstra was lange tijd geveld door een bacterie. Citerend uit een interview – in de Libelle van 2 december - met deze ras optimistische maar reëel denkende vrouw:                                                                                                                                           “Ik kijk naar het nu, dat hoort ook bij mijn levensfilosofie. Ik ben dankbaar dat ik kan zeggen: ik ken piepjonge tachtigers en stokoude veertigers. Ik denk dat ik toch het dichtst bij die piepjonge tachtigers zit.” En dan: “Je vroeg of ik duiding heb kunnen geven aan wat me is overkomen. Misschien dit: als je ergens van droomt, doe het nu. Hoe vaak hoor je niet: later als ik gepensioneerd ben…Nee, doe het nu! Morgen kun je afhankelijk van anderen zijn. Je bent zo kwetsbaar.”                               
Uw redacteur werd getroffen door bovenstaande tekst en kon het niet nalaten om deze over te nemen.                                                                                                                                                                                                                                                       
De AVOS reis naar Tilburg

Het uitstapje met 31 leden van de AVOS vond plaats op 27 september 2016.                                
We vertrokken rond 09.40 uur met 8 auto’s en waren rond 10.45 uur bij het museum “de Pont” in Tilburg, waar we nog even op onze gidsen moesten wachten. Toen deze arriveerden werd een algemene inleiding over het museum gegeven van hetgeen er te zien is. De Pont is vernoemd naar de jurist en zakenman Jan de Pont (1915-1987) uit wiens nalatenschap in 1988 een stichting 'ter stimulering van de hedendaagse kunst' kon worden opgericht.                                                                                                                                                     

Het museum is gevestigd in een voormalige wolspinnerij die door het Amsterdamse bureau Benthem Crouwel Architekten is verbouwd tot een ruimte waar hedendaagse kunst optimaal tot haar recht kan komen. De monumentale oude fabriek met de grote, lichte zaal en de intieme 'wolhokken' vormt een prachtige omgeving voor de vele kunstwerken. De Pont is sinds september 1992 voor het publiek geopend en kan, dankzij het legaat van de stichter, functioneren zonder gebruik te maken van overheidssubsidies of sponsoring. Tijdens de rondleiding kwamen we in contact met de werken van o.a. David Claerbout met o.a. de holle/bolle spiegel en “bewegende” beelden in foto’s en van Joep van Lieshout die een uitbeelding liet zien van de ultra efficiënte maatschappij waarbij diverse uit kunststof gemaakte voorstellingen van personen, dieren en voorwerpen.                                                             Dankzij onze gidsen konden we, met hun uitleg, ons een betere voorstelling maken van de gepresenteerde werken en hun betekenissen. Na de rondleiding van ruim een uur kregen we zelf nog gelegenheid om verder door het museum dingen te (her)ontdekken en te bewonderen. Het was een rondgang met vele indrukken, die soms vragen opriep, die hedendaagse kunst wel vaker doet, maar toch zeer de moeite waard.

Rond half 1 vertrokken we te voet naar het op loopafstand gelegen TextielMuseum. Daar genoten we van een heerlijke lunch met verse broodjes, koffie, jus d’orange of melk. Vervolgens kon ieder op eigen gelegenheid dit museum bezoeken met een plattegrond in de hand.                                                                                                                                                   
Het TextielMuseum is gevestigd in een oude wollendekenfabriek aan de Goirkestraat. Het heeft de potentie om uit te groeien tot hét kennis- en expertisecentrum op het gebied van textiel in Europa. In het Textiellab worden nog steeds ontwikkelingen en proeven gedaan, bedoeld voor opdrachtgevers en voor eigen kennisontwikkeling. Ook worden er proefdrukken gemaakt en zo nodig orders met een klein oplage uitgevoerd. Zo konden wij ook getuige zijn van deze ontwikkelingen, zoals het met laserstraal “uitbranden” van amuletten, die eerder geweven waren.                                                                                                                                             Ook werden er veel (kleding)stukken gepresenteerd die in verschillende tijdperken werden gedragen of werden gebruikt. Ook waren er veel textielmachines en breimachines te bewonderen waarvan er een aantal door vrijwilligers werden bediend. Aan hen kon men de vragen stellen om zo meer aan de weet te komen van de werking en de omstandigheden waaronder de mensen hun werk destijds moesten verrichten. Dat laatste bleek soms erg zwaar te zijn, zowel fysiek als mentaal.                                                 In het oude gedeelte van het museum stonden nog de machines opgesteld zoals die 50-60 jaar geleden werden gebruikt, en kon aan de hand van video opnames worden bekeken hoe dat toentertijd in zijn werk ging. Dat was erg arbeidsintensief en lawaaierig.   Nadat we ons verblijf in het museum hadden beëindigd, ieder in zijn of haar eigen tempo, verzamelden we ons op het terras van het museumcafé. Aldaar genietend van de zon en een drankje was het wachten op de mensen, die met dezelfde auto waren gekomen. Daarna ging ieder met “zijn” chauffeur terug naar de parkeerplaats om vervolgens huiswaarts te keren.  Het was een gezellige en interessante dag die lof verdient voor de organistoren van de AVOS. Ed van Kruijssen, lid AVOS

In de tijdelijke expositie in het TextielMuseum ‘POP ART FABRICS & FASHION’ toonden ruim 200 textiel- en modeontwerpen het verhaal van de popcultuur, van de opkomst in 1956 tot haar roerige ondergang in de loop van de jaren zeventig. Ook gerenommeerde kunstenaars als Andy Warhol en modeontwerpers als Mary Quant en Pierre Cardin produceerden spectaculair ‘poptextiel’. Een kleine opsomming van hoogtepunten van de tentoonstelling: Stoffen met afbeeldingen van sterren als Elvis Presley, John Coltrane; items uit Elton John garderobe, een Woodstock-broek, psychedelisch design en Op Art; T-shirts met afbeeldingen van o.a. David Bowie en Iggy Pop.                                                                                                      
Kortom: een feest voor de liefhebbers van textiel én Pop Art.


Taalmaatje worden?

Vluchtelingen Welkom in Venray                                                                                              
Meer dan 200 nieuwe inwoners uit landen die door oorlog en/on onderdrukking worden geteisterd wonen momenteel zelfstandig in Venray. Dit los van het aantal asielzoekers in Blitterswijck.                                                                                                                     Deze mensen met een verblijfsvergunning willen graag voet aan de grond krijgen in ons land, onze plaats. Daar hebben ze hulp bij nodig. Ze worden bij hun wegwijs worden in huisvesting en regelgeving geholpen door gemeente en de stichting Welkom op Weg. O.a. Kusters scholing en opleiding helpt hen bij de inburgeringscursus. Maar veel contacten met inwoners uit Venray hebben de meesten niet.                                                                                                                        
De werkgroep Vluchtelingen Welkom in Venray zoekt mensen die taalmaatje willen worden, dus regelmatig Nederlands willen spreken en mensen die zeggen “ik wil weleens een keer mensen uit bijv. Syrië of Eritrea ontmoeten”. Reageren via mail: p.kroft@kpnplanet.nl   Piet Kroft

Het bestuur van de AVOS ondersteunt van harte de oproep voor taalmaatjes. Past prima bij ons streven naar ‘Ontmoeten en kennis maken’. En met hierop inhaken ondersteun je niet alleen de van huis en haard verdrevenen maar verrijk je ook jezelf door metterdaad kennis te maken met een ‘andere wereld’.

 

Middag voor de vrijwilligers in AVOS verband

Het bestuur van de AVOS hield een oude traditie in ere door alle leden die op een of andere manier als vrijwilliger met name voor de AVOS actief zijn, te bedanken voor hun inzet en inspiratie. De activiteitencommissie, de fietsclub, de bezorgers van De Schakel, de ledenadministratie, VOA’s, enz. werden net als vorig jaar uitgenodigd voor een gezamenlijk treffen op 7 oktober in De Lochting. Opnieuw werd het een gezellige bijeenkomst (met lowbudget spijs en drank). Voorzitter Harry van der Locht sprak lof uit voor de blijvende inzet van alle vrijwilligers zonder wie de AVOS niet kan draaien. Tijdens deze middag werd tevens Ans van Oers bedankt voor vanwege haar jarenlange lidmaatschap van het bestuur en de activiteitencommissie.                                                                   Harry en Mariet, fijn dat jullie voor de verhuizing nog eenmaal de Lochting openstelden voor de ontvangst van de vrijwilligers. Deze hebben dit opnieuw zeer gewaardeerd.

 

Afscheid van Will Kellenaers van de activiteitencommissie

Daar Will verhinderd was om op de vrijwilligersmiddag aanwezig te zijn, brachten voorzitter Harry van der Locht en uw redacteur nadien een bezoek aan huize Kellenaers om Will te bedanken voor het jarenlange lidmaatschap van de activiteitencommissie. We werden onthaald met echte Bossche bollen, het echtpaar was met medenemen van deze lekkernij net thuis van het tweewekelijke oppassen op de twee kleinkinderen in Den Bosch.  Binnen de commissie vervulde Will de functie van contactpersoon. Aankondigingen en berichten werden door haar naar de leden en de media gezonden, aanmeldingen voor activiteiten liepen via Will. Harry memoreerde de correctheid en de punctualiteit waarmee dit alles geschiedde. Er kon op haar gerekend worden! Voor de vereniging heel plezierig!                
Onder het uitspreken van dank werd haar een attentie aangeboden en een fles wijn uit de AVOS wijnkelder (insiders kennen het geheim van deze onschuldige wijnkelder).

C’ est la vie de Will Kellenaers                                                                                                

Wat doen leden van de AVOS? In aansluiting op bovenstaande een stukje levensloop van AVOS-lid Will Kellenaers. Will, oorspronkelijk afkomstig uit Tegelen, is getrouwd met Theej Kellenaers. Het echtpaar is verblijd met een zoon, bij wie vermelde kleinzoon en kleindochter, en een dochter. Terug in de tijd. Na de kweekschool stond zij 7 jaar voor de klas op een lagere school in Tegelen. Will studeerde verder, de logopedie werd haar nieuwe roeping. Er werd verhuisd naar Venray, daar kon zij bij het speciaal onderwijs 34! jaar haar beroep als logopediste uitoefenen en de leerlingen ondersteunen bij het overwinnen van hun handicap.       Naast het werk waren er andere bezigheden. Onvermoeibaar werd er met de kinderen gefietst tot aan Noord-Frankrijk toe. Op het Kunstencentrum volgde Will een keramiekcursus; je komt nu eenmaal uit een ‘kleistadje’, dus dan ga je met een oergevoel 10 jaar met je handen in de klei! Leesclub is aan de orde. Bovendien is Will al enige tijd doende met textielkunst: Transparante zijde wordt in diverse kleuren geverfd en daarna verwerkt tot kunstige taferelen; heel fijn om te zien.                                                                   Maar Will kent ook een vrijwilligersloopbaan. Nog tijdens haar werk ging zij als vrijwilligster op pad voor de Zonnebloem. En toen de groep nog onderdak vond bij Seniorservice was Will gedurende 5 jaar vrijwilliger bij de afasiegroep. Veel voldoening ondervond zij ook zelf bij het project Coach4you, aldus kwetsbare kinderen door de brugklas heen helpend. Door de kinderen thuis in hun gezin bij te staan wordt schooluitval voorkomen.                                                  
Al met al is dit weer een bewijs dat onze maatschappij (senior-)vrijwilligers niet kan missen.

Hoe het vroeger was

Door de natuurlijke kleiafzetting van de Maas was in het industriestadje Tegelen de  grondstof klei volop voorhanden. Dus werd er in haar jeugd gekleid. En kleien ‘moest’    tijdens de onderwijzersopleiding. Het resultaat werd gekeurd, een punt gegeven, en dan bonkte de keurende non het kunstwerk voor hergebruik in elkaar; de frustratie hierover was bij Will Kellenaers nog te merken.         Leuke anekdote: Op een gegeven moment moest er in Tegelen les gegeven worden in een extra leslokaal, de school was te klein. Oplossing: De sacristie voor de misdienaars in een tegenover de school gelegen kerk werd omgetoverd tot leslokaal; verwarming via een kolenkachel. Het kon gebeuren dat in het speelkwartier de kachel ‘geploft had’ en men bij terugkomst alles onder het roet aantrof.                                                                                                                                 
Ook iets serieus: In die tijd werd bij het katholiek onderwijs een vrouw, als deze trouwde, per definitie ontslagen. “Een echtgenote werkte niet, zij had belangrijkere dingen te doen”; onze lezer begrijpt ongetwijfeld wat hiermee bedoeld wordt. Will wenste uitdrukkelijk om niet binnen vier muren te gaan zitten, ze wilde blijven werken. Dit was mede een reden om de studie logopedie te volgen en aansluitend een nieuwe loopbaan te ambiëren.  


Najaars Algemene Ledenvergadering op 2 november 2016

Een paar punten uit het conceptverslag van de vergadering; het volledige verslag (door de leden in maart 2017 nog goed te keuren) is te lezen op de website www.avosvenray.nl                                      
Er waren 65 leden aanwezig, 16 lieten weten verhinderd te zijn. Voorzitter Harry van der Locht was blij verrast met deze hoge opkomst. Ook verheugend: Het ledenaantal bedroeg op 1 januari 89, nu is dat 133! En een ledenwerfactie staat op stapel, “Spoor uw relaties aan om ook lid te worden”. Harry sprak over de belangenbehartiging. Vervolgens werd de agenda vlot afgewerkt, er waren geen hete hangijzers.                                                                                     
Paul Wijnen gaf een toelichting op het jaarprogramma met alle activiteiten tot en met fietsen en wandelen.
Een extra: Na peiling beloofde Piet Kroft een treffen met Statushouders te zullen organiseren.
De contributie wordt niet verhoogd.
Zie verder in de tekst voor twee veranderingen in het bestuur.
Tijdens de rondvraag bleek opnieuw dat het batig saldo van de vorige vereniging als verloren moet worden beschouwd; juridisch zijn er geen mogelijkheden om dit terug te vorderen.

De toekomstige voorzijde met entree van het MFC Brukske met links het Wijkcentrum

Na de koffiepauze was het woord aan Esther van Wamelen, voorzitter van het Wijkcentrum Brukske. Vanaf 2006 werden er plannen gemaakt voor het opwaarderen van de wijk Brukske. In 2014 stapte de nieuwe stichting Wijkcentrum op de rijdende trein “Brukske Mooi Anders”. In het vorig jaar geopende gebouw, het Multi Functioneel Centrum Brukske, zijn vijf organisaties – onder wie dus het Wijkcentrum - gevestigd die regelmatig met elkaar overleggen.                                                                                           Het Wijkcentrum moet binnen afzienbare tijd de ‘eigen broek ophouden’. Hier geschiedt alles door en voor vrijwilligers hetgeen ook geldt voor het bestuur; bijzonder: men kent zes supervrijwilligers. Ook leveren mensen uit de bijstand een contraprestatie. “We draaien goed maar het moet nog beter”. Gelukkig weten steeds meer mensen het centrum te vinden. In deze is Esther verheugd dat de AVOS deze dag voor het Brukske gekozen heeft! Er gebeurt van alles: ontmoetingsplek, gehandicaptensport, kookgroep, bridgen, de jeugd heeft op zaterdag inloop, veel groepen, enz. Vast te stellen is dat wijkbewoners ook zelf initiatieven opnemen en eigen inbreng leveren. En dan is het zo dat, al mislukt er ook weleens wat, men al doende leert.                                                         Het MFC-gebouw is eigendom van Wonen Limburg dat ook zelf hier kantoor houdt, de gemeente huurt het. De basisschool De Krokodaris kent momenteel 125 leerlingen, veelal uit lager sociaal milieu. Jammer genoeg sturen vele ouders hun kinderen naar andere scholen in Venray – echt een pijnpunt - met als gevolg dat een aantal lokalen niet gebruikt worden.                                         Andere gebruikers van het MFC zijn de GGD Noord-Limburg, de kinderopvang en Optisport. Volgend jaar bouwt de Jumbo tussen de Henri Dunantstraat en het MFC. Gelukkig komt dan de ingang goed in zicht en is het Wijkcentrum nog beter te vinden.

Na het relaas van Esther werden we in twee sessies door het gehele MFC gevoerd. Een heerlijk licht gebouw met alle mogelijke faciliteiten. Geen luxe inrichting en toch is het er behaaglijk vertoeven. Vermeld moeten worden de indrukwekkende, ook als auditorium te gebruiken super brede trap, en het schoolmeubilair dat speciaal door Piet Hein Eek ontworpen is. Eek wilde aan de school graag zijn steentje bijdragen.

De AVOS had grote waardering voor het optreden van Esther, pas daags tevoren was zij uit het ziekenhuis ontslagen. Met genoegen overhandigde onze voorzitter haar een bos bloemen en de bekende VVV bon.


Nieuw bestuurslid bij Seniorenvereniging AVOS
                                                                                                           
Ik stel mij even voor: Mijn naam is Annemie Nieuwenstein. Ik ben 68 jaar en getrouwd met Jan. Wij hebben een zoon en een dochter en twee kleindochters. In 1973 zijn wij in Venray komen wonen en wij wonen er nog steeds met heel veel plezier.

Als vrijwilligster heb ik veel geholpen bij onze kinderen op de peuterspeelzaal en kleuterschool. Tevens was ik in die tijd secretaris van het bestuur van peuterspeelzaal De Hummeltjeshoek en daarna als secretaris voor het bestuur van de Stichting Peuterspeelzalen Venray. Ook heb ik in die tijd een jaar lang de secretaris van het bestuur van basisschool Focus ondersteund als notulist. Na een dienstverband van ongeveer 25 jaar als directiesecretaresse bij Synthese en haar voorgangers ben ik sinds december 2010 gepensioneerd. Sinds die tijd heb ik weer tijd voor mijn vele hobby's zoals bridgen, breien en haken, schilderen, lezen, musea bezoeken en niet te vergeten lange vakanties met de caravan. En natuurlijk geregeld de kleinkinderen bezoeken die in Ooij en Sittard wonen. Tijdens een excursie van de AVOS in het Peelmuseum in Ysselsteyn werd ik benaderd door de huidige voorzitter en secretaris van de AVOS met de vraag of ik wilde toetreden tot hun bestuur. Ik vind het een hele enthousiaste club en heb aangegeven dat ik mij hiervoor graag zou willen inzetten, echter niet meer als secretaris. Dat werd gerespecteerd en zodoende ben ik als nieuw bestuurslid voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering op 2 november jl. waar ik door de aanwezige 64 leden onder applaus bij acclamatie werd benoemd.

Terugtreden uit het bestuur van de secretaris

Tijdens de ledenvergadering op 2 november heb ik als secretaris afscheid genomen van het bestuur. “Nu al?” Een terechte vraag die om uitleg vraagt.                                                          

Tweeëneenhalf jaar geleden werd ik onverwacht lid en iets later secretaris van onze voorganger; deze functie zou ik conform afspraak niet langer dan 2 jaar waarnemen!  Maar wat gebeurt er, noodgedwongen maar van harte kwam de AVOS tot stand! Samen is er heel hard aan gewerkt en, zoals eerder gezegd, de AVOS ‘staat’, allemaal zijn we er terecht best trots op.                     Nadat ik afscheid van mijn bedrijf had genomen, ben ik toevallig beland in de vrijwilligers-wereld. In de afgelopen 10 jaar ben ik inhoudelijk én organisatorisch bij een aantal meerjarige projecten betrokken geweest. Vaak waren volle werkweken aan de orde. Tot heden kan ik nog steeds de dingen niet doen waarvoor ik in mijn werkzame leven ook geen tijd had. Nu is de tijd gekomen om wat gas terug te nemen, ook mijn bloeddruk vindt dit niet onverstandig. Maar het voornemen is om onze vereniging te blijven ondersteunen. Tot maart assisteer ik het bestuur en ik blijf adhoc activiteiten (waaronder museumbezoek) organiseren.                     Bij deze bedank ik iedereen voor de aandacht en inzet voor onze Algemene Venrayse Onafhankelijke Seniorenvereniging.                                                                                                      
Met vriendelijke groet, Frans Lemmers

Gevraagd

Ledenbezoeker(s)                                                                                                                 
Voor het bezoeken van leden die daar prijs op stellen, te beginnen met nieuwe leden om hen nader te informeren over de AVOS. Ook: Hebben deze nog wensen en ideeën; willen zij misschien ook actief worden in onze vereniging? Gevraagd wordt geen ledenwerver maar iemand die het prettig vindt om met anderen in contact te komen. Ook is aandacht te besteden aan lief en leed. Meerdere personen kunnen dit op zich nemen. Iets voor U? Neem dan contact op met Harry van der Locht. Mail: lochting@telfort.nl                                                                                                                        

Een ‘ad hoc museumclub’

Museumclub, dit wil zeggen enkele personen die gaan meedenken om met name voor volgende ad hoc trips een keuze te maken uit lopende exposities. Mensen die misschien ook willen helpen bij het organiseren. Als u een kunstliefhebber bent en u graag mee wilt doen, neem dan a.u.b. contact op met Frans Lemmers. Mail: fdlemmers@home.nl

P.M. De functie van secretaris m/v is zoals bekend momenteel vacant.

                                                                                                                                    
Verkeerstreffen met en door Veilig Verkeer Nederland

Op 1 december konden 44 aanwezigen hun kennis over het verkeer en de verkeersregels opfrissen tijdens een Verkeerstreffen in De Kemphaan. De heer Piet Wijnen had deze middag namens Veilig Verkeer Nederland de regie.                                                       Toen uw redacteur de heer Wijnen wilde bellen om een en ander af te spreken zei zijn vrouw “Piet is even het vee aan het verzorgen”. Piet een boer? Nee, hij was in zijn arbeidzame leven politieman. Hij had nog net het geluk om op 58-jarige leeftijd met pensioen te kunnen gaan. Het hart kruipt waar het eigenlijk niet gaan kan, nu geeft hij als vrijwilliger al jarenlang tientallen keren cursussen over veilig verkeer, “Verkeerstreffen” geheten. De cursus bestaat uit een interactieve quiz. Op het scherm werden achtereenvolgens 25 verkeerssituaties vertoond. De zaal diende door te kiezen uit 2 of 3 mogelijkheden aan te geven wat telkens de goede oplossing was; aansluitend besprak de heer Wijnen dan het verkeersprobleem en gaf het juiste gedrag aan.

Het viel voor de aanwezigen nog niet mee; bijna elke sheet lokte discussie uit, een 100% juiste score was onbereikbaar; er valt dus nog wat te leren! Gezegd mag worden dat de heer Wijnen op een plezierige manier ‘de klas onder controle had’.                                                                                                                                          

Enkele opmerkingen in short notes:                                                                                                                                  
* Een scootmobiel mag op de weg binnen de bebouwde kom 25 km, er buiten 45 km.                          
* Een brommobiel wordt beschouwd als een overdekte bromfiets.                                                          
* Bij een snelheid van 25 km van een E-bike is 15 meter veilig afstand houden.                                
* Naast elkaar fietsen (2) mag mits niet hinderend.                                                                                
* E-bikes, opgewaardeerd tot 45 km, worden beschouwd als bromfiets; ook helmgebruik.                    
* Op woonerven is stapvoets te rijden dus maximaal 15 km.                                                                    
* Bij evenwaardige wegen moet rechts afgaand verkeer doorgaand verkeer voor te laten gaan,                                                             dus ook de rollator op het trottoir.                                                                                                             
* Het is verplicht om mensen slecht ter been en slechtzienden voor te laten gaan.                                    
* Het is verboden zich zodanig te gedragen dat het verkeer in gevaar wordt gebracht, zo bijvoorbeeld te langzaam te rijden op de (autosnel-)weg.

Zoals gememoreerd, er valt op verkeersgebied best nog wat te leren. VVN, Veilig Verkeer Nederland kan u op het gebied van verkeersregels verschillende cursussen aanbieden. Voor meer info kan men contact opnemen met i.potting@vvn.nl. De VVN geeft bovendien een nieuwsbrief uit op het gebied van verkeer inclusief veranderingen. U kunt zich hiervoor vrijblijvend aanmelden via www.veiligverkeernederland.nl.

Hieronder nog de volgende teksten van VVN met betrekking tot de E-bike:                              
Lees voordat je op een E-bike stapt de gebruiksaanwijzing goed door. Oefen dus de bediening voordat je gaat fietsen. Maak vóór aanschaf een proefrit waarbij je ook op de veiligheids-aspecten let. Fietsen met trapondersteuning is toch wel anders dan fietsen zonder, maar vooral ook een stuk gemakkelijker.

 

Vanuit de activiteitencommissie

De activiteitencommissie heeft in grote lijnen een wederom gevarieerd programma samengesteld, de moeite waard en voor elk wat wils. In overleg met het bestuur is dit een programma voor het gehele jaar 2017, dus niet zoals eerder van medio het jaar tot medio van het volgende jaar. Hierdoor lopen het activiteitenprogramma en dus ook de kosten voortaan parallel met het boekjaar van de penningmeester. Kijk voor een overzicht en toelichting van de activiteiten verder op deze website www.avosvenray.nl Eerder al was mevrouw Ine Coenders uit Lottum bereid gevonden om toe te treden tot de commissie. En ook Harrie Zegers zetelt inmiddels in de commissie. Harrie verzorgt als opvolger van Will Kellenaers de communicatie met de leden en zodoende is hij het aanmeldadres voor deelname aan activiteiten die door de activiteitencommissie worden georganiseerd. Annemie Nieuwenstein zal namens het bestuur het contact gaan onderhouden met de commissie.

Extra activiteit in januari: bezoek aan Gemeentemuseum Helmond

Mits het weer het toelaat staat een bezoek aan het Gemeentemuseum Helmond op de planning voor woensdagmiddag 25 januari 2017. In de Kunsthal in het Boscotondocomplex loopt de expositie ’Vlisco 1:1 Un À Un’ in combinatie met de solo-expositie ‘Paradise Beyond’ van de Brits Nigeriaanse kunstenaar Yinka Shonibare MBE. De Vlisco produceert in Helmond al 170 jaar bedrukte textiel dat nu vooral in Afrika verkocht wordt. De expositie is een en al kleurexplosie van exotische patronen.                       De gerenommeerde kunstenaar Shonibare past deze ‘Dutch wax’ stoffen toe in zijn kunstwerken die in een aparte tentoonstelling te zien zijn. Bovendien gaat na restauratie op 20 december ook de andere locatie weer open; dit Helmonds kasteel is het historische deel van het museum.

De uitnodiging voor Helmond wordt in januari verzonden.

 

Ter informatie: Er wordt al gedacht om in de loop van 2017 een dagbezoek aan Den Bosch te brengen. Dit op dezelfde manier als in september jl. de musea in Tilburg bezocht zijn.

                                                                                                                                                                                                                                         

Aan de leden die er geen prijs op stellen om de Nieuwsbrief te ontvangen, vragen wij om dat te laten weten aan Frans Lemmers: per e-mail info@avosvenray.nl of telefoon 0478-514362.                                                                   

 

 

'