Bezoek aan Sint Oedenrode.

 

Een twintigtal AVOS-leden brachten op 26 april jongstleden een bezoek aan Sint Oedenrode.

Het Brabantse Rooi en ons Rooy is sinds de naamgeving en de eeuwen geleden ondernomen reis van Sint Oda van Venray naar Sint Oedenrode met elkaar verbonden.

De gedreven en welbespraakte gids nam ons mee bij een wandeling door Rooi, waarbij talrijke gemeentelijke en nationale monumenten bezichtigd en bewonderd werden.

Daarbij kregen we veel informatie over de geschiedenis en ontwikkeling van deze mooie, ruime en groene gemeente: 2 kastelen, waarvan een in gebruik als gemeentehuis c.q. raadszaal, veel monumentale panden, maar ook enkele nieuwe architectonische miskleunen werden bewonderd.

Op het einde bezochten we het kerkhof met verschillende nationale monumenten c.q. graven en beelden, het graf van monseigneur Bekkers en een gedachteniskapel van Sint Oda.

Een bijzondere excursie die vorig jaar al eens gemaakt werd door een nog grotere groep AVOS-leden.