Cubigo

Op 14 april is door Cubigo een presentatie gegeven aan ruim 30 leden van Algemene Venrayse Onafhankelijke seniorenvereniging AVOS om meer bekendheid en uitleg te geven over het product Cubigo.

Cubigo is de productnaam van een digitaal platform, ontwikkeld door Aristoco in België en is een spin-off van de Universiteit van Hasselt met het doel om een bijdrage te leveren aan de transitie van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij middels inzet van innovatieve ICT oplossingen.

Cubigo geeft daarmee een antwoord op de volgende trends:

  • Veranderende rol van de overheid en de verschuiving van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij.
  • De wens van de meeste ouderen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen.
  • De wens van de meeste mensen om meer zelfregie te hebben en mede te beslissen.
  • Het toenemende gebruik van technologie, ook in de zorg.
  • De toenemende beveiliging en bediening van huis- en huishoudelijke apparatuur
  • De veranderende relatie tussen artsen/specialisten en patiënten.
  • De verkleining van de digitale kloof die nog steeds bestaat.

Cubigo heeft daarom een gebruiksvriendelijke, uniforme, geïntegreerde en gepersonaliseerde ICT oplossing ontwikkeld die met iedere internetbrowser op het internet gevonden kan worden en ook geschikt is voor alle soorten computers, laptops, tablets en smartphones.

Cubigo kan dus op eenvoudige wijze gebruikt worden voor alle sociale contacten, comfortdiensten, veiligheid en zorg behoeften waardoor langer zelfstandig wonen mogelijk wordt, de sociale cohesie wordt versterkt en de lokale economie wordt versterkt.

De platform kan gepersonaliseerd worden en de gebruiker kan zelf met de cube “Mijn cubes” de cubes kiezen die hem of haar interesseert en op de plaats op het startscherm worden gezet die hij of zij wil. De gebruiker bepaalt dus en heeft communicatie, comfort en veiligheid in eigen handen.

Met name voor senioren is Cubigo zeer geschikt. Niet alleen door de eenvoud en het bedieningsgemak, maar ook door het grote aanbod van cubes die zorg gerelateerd zijn waar we vroeger of later mee te maken krijgen.

Cubigo is opgeslagen op veilige computers en alle informatie is beschermd en veilig en zal niet met anderen worden gedeeld.

Personen kunnen gratis een account aanmaken door te registreren op de website: www.cubigo.com door opgave van naam, e-mail adres, wachtwoord, postcode en land.

Bedrijven en organisaties die wel een commercieel belang hebben betalen een maandelijks bedrag en krijgen dan de beschikking over een eigen cube waarmee ze vindbaar zijn en kunnen communiceren met hun leden over hun organisatie, producten en diensten, maar het is onmogelijk om ongewenste reclame te maken of ongewenste berichten te versturen.

Alle berichten zijn automatisch voorzien van de naam van de afzender zodat anonieme berichten versturen niet mogelijk is.

Er hoeft voor Cubigo geen contract of andere verbintenis getekend te worden en beëindiging kan eenvoudig door de eindgebruiker zelf.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Henny Jenner (06-51296344)

e-mail: hjenner@cubigo.com

Website: www.cubigo.com

Het bestuur van AVOS bedankt Henny Jenner voor de interessante uitleg over Cubigo.