Ouderenadvisering Synthese geeft advies en hulp aan ouderen die een steun in de rug nodig hebben. Voor vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiële regelingen kunt u terecht bij de ouderenadviseur van Synthese. Adres: De Wieënhof1, Venray.
Zie de website
www.synthese.nl  of maak gebruik van telefoon 0478-517317.