Beste leden,

Zoals u weet,  is de Seniorenvereniging AVOS als zelfstandige vereniging aangesloten bij de FASV, een landelijke federatie van onafhankelijke seniorenverenigingen.

De afgelopen periode bent u o.a. via nieuwsbrieven geïnformeerd over het reilen en zeilen van de FASV en de ontwikkelingen met betrekking tot de fusie van de KNVG en de NVOG.

Deze fusie is inmiddels een feit, zoals toegelicht in  onderstaand persbericht.

De Koepel Gepensioneerden is nu de grootste landelijke belangenbehartiger voor senioren!

Ik meen, dat daardoor ook de belangen van AVOS-leden op een goede wijze behartigd kunnen worden.

We houden u op de hoogte!

Frits Vossen, voorzitter.