Marianne Creemers, Voorzitter   

 

Annemie Nieuwenstein, Secretaris 

Thea Custers, penningmeester

 

 

 

Ton Ederveen, algemeen bestuurslid

 

 

 Wim van Tilburg, algemeen bestuurslid en ledenbezoeker.
 

Cor van de Kerkhof, algemeen bestuurslid
 
 
 
Dorine Pappers, algemeen bestuurslid