Folder van Ouderenadviseurs Venray
In de folder staat kort omschreven waarbij de hulp van de goed opgeleide ouderenadviseurs kan worden ingeroepen. De adviseurs werken onafhankelijk en geheel belangeloos en vragen hooguit een kleine onkostenvergoeding. Ook de namen en contactgegevens van alle ouderenadviseurs binnen de gemeente Venray staan vermeld.
Bij aanvragen voor hulp en afspraken voor keukentafelgesprekken wordt de nieuwe folder uitgereikt.