Bankrekening AVOS :NL50RBRB0929822994

Aanmeldingsformulier nieuw lid AVOS

Het lidmaatschap bedraagt € 25,00 per (kalender)jaar voor het eerste lid en € 20,00 voor het tweede lid op hetzelfde adres.
Indien het lidmaatschap in de loop van het jaar ingaat wordt per kwartaal een korting verleend van 6,25 euro.

Graag bij aanmelding te voldoen te voldoen op bovenstaand bankrekeningnummer.