Home » Lid worden? » Aanmeldingsformulier

Bankrekening AVOS :NL50RBRB0929822994

Aanmeldingsformulier nieuw lid AVOS

Het lidmaatschap kost per kalenderjaar € 25,00 per persoon voor het eerste lid en € 20,00 voor een tweede lid op hetzelfde adres.
Graag bij aanmelding te voldoen te voldoen op bovenstaand bankrekeningnummer.