Dit platform is een belangenbehartiger voor mensen met een beperking. Het GPV geeft op diverse terreinen adviezen aan de gemeente Venray. Het treedt in overleg met organisaties, instanties en instellingen die werkzaam zijn op het terrein van hulp- en zorgverlening aan mensen met een handicap of chronische ziekte. Het gaat hierbij om wonen, vervoer, werken, inkomen, opleidingen, toegankelijkheid, ontspanning en andere zaken.

email: info@gehandicaptenplatformvenray.nl

website: www.gehandicaptenplatformvenray.nl