Leden AVOS milieubewust met afval

Op initiatief van Jan Houba, lid AVOS en oud-wethouder van de gemeente Venray, togen 25 AVOS-leden op dinsdag 10 juli jl voor een excursie naar de Rioolwaterzuiveringsinstallatie in Venlo. Jan Houba heette de aanwezigen van harte welkom. Hij memoreerde dat het hier voor hem als oud-medewerker aanvoelde als een warm bad. Vervolgens gaf hij het woord aan zijn oud-collega Jos Reuvers. Dhr. Reuvers gaf aan de hand van een powerpoint-presentatie en een film uitleg over het functioneren van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Hij had aan de mensen van AVOS een duidelijk geïnteresseerd gehoor wat onder andere bleek uit diverse aanvullende vragen. Limburg kent 17 van dit soort installaties. Interessant was ook hoeveel men als persoon per dag aan water gebruikt. Dat betreft 120 – 130 liter per dag. Goed om eens bij stil te staan. De 17 installaties in Limburg produceren 150 miljoen m3 gezuiverd afvalwater en 100.000 ton zuiveringsslib. Zij vormen hiermee een belangrijke schakel in de waterketen. Na deze uiteenzetting kreeg men een rondleiding over het terrein. Daarvoor moest men speciale “schoenenneuzen” aan. Hieraan voorafgaand was ook nog een veiligheidsinstructie om mogelijke ongelukken te voorkomen. Na afloop moest men de handen wassen met desinfecterende zeep. Dit vanwege het feit dat er ook bacterieën aan te pas komen in dit proces van rioolwaterzuivering. Het enthousiasme van de AVOS-leden over deze excursie kwam na afloop tot uitdrukking door een spontaan applaus voor Dhr. Reuvers voor zijn interessante uiteenzettingen. De AVOS-leden kregen een flyer mee met als titel “ Milieubewust omgaan met afval” met uitleg over wat er wel en wat er niet thuis hoort in het riool.

Donderdag 19 juli organiseert AVOS een tweede excursie vanwege de grote belangstelling. Voor deze excursie zijn nog enkele plaatsen vrij. Opgave via info@avosvenray.nl onder vermelding van excursie rioolwaterzuivering 19 juli.