AVOS BREIDT ACTIVITEITEN UIT
Tijdens de algemene ledenvergadering op 17 maart presenteerde de activiteitencommissie het nieuwe jaarprogramma voor het jaar 2016/2017, een attractief en uitdagend programma met voor elk wat wils.
Naast dit programma komen er aanvullende activiteiten. Bekend was al dat er regelmatig aanlokkelijke exposities in musea bezocht gaan worden. Er komt bijvoorbeeld een dagexcursie naar Tilburg op de agenda. In Tilburg wordt het museum voor eigentijdse kunst De Pont bezocht, vervolgens lopen de deelnemers door de bijzondere Goirkestraat naar het Textielmuseum waar de dag wordt afgesloten.
Voor en door leden
Vele leden van de Algemene Venrayse Onafhankelijke Seniorenvereniging dragen ideeën aan en zijn actief aan de slag gegaan. Zo organiseert Kees Moerkerk op 11 mei een bezoek aan de Natuurbegraafplaats Weverslo alwaar tegelijkertijd een expositie van foto’s van zeven natuurfotografen te bezichtigen is. Op 2 juni verzorgt Wim van Tilburg (die samen met Hans de Bruijn ook de maandelijkse fietstochten organiseert) een rondleiding in Sint-Oedenrode onder het motto ‘Van Rooy naar Rooy’. Niet te vergeten is het aanbod van Johan Koster om zijn kennis van Religieus Erfgoed over te dragen en van Pie Noten om het eerder besproken Glas in Lood ter plekke te gaan bekijken.
Kennismaken Op actualiteit wordt ingehaakt: Rond de zomervakantie bezoek aan Ysselsteyn om bij de Houbensteyn Groep ‘Vaerkes te Kiëke’ en om aansluitend in museum De Peelstreek de expositie ‘Deurneseweg’ oftewel de ‘Via Venray’ onder de loep te nemen en tegelijkertijd voorgelicht te worden over de bio-industrie in de gemeente Venray. Men kan ook zeggen: Kennismaken met Ysselsteyn. De Kemphaan is ons thuishonk maar het voornemen is om in het najaar eenmaal uit te wijken naar het Brukske en daar bijeen te komen in het nieuwe Multi Functionele Centrum; kennismaken met een bijzonder gebouw in een speciale wijk.
Leden denken mee!!
Onder deze titel heeft een van de leden een notitie geschreven over de positie van de ouder wordende mens in een snel veranderende wereld. Als ouderenorganisatie is het wenselijk om op velerlei vlak voor de belangen van senioren op te komen. Hij stelt voor om een klankbordgroep te vormen, een groep die de betrokkenheid van de leden bij de AVOS vergroot, een groep die voor ouderen belangrijke onderwerpen bediscussieert en aldus input geeft aan mensen en organisaties die voor de belangen van de ouderen opkomen. De betreffende notitie treft u hierbij links aan onder de button " meedenken? ".  Geïnteresseerden wordt verzocht contact op te nemen met het secretariaat.
De AVOS is op velerlei terrein actief geworden, Dit was enkel mogelijk door de inbreng en medewerking van de leden. Voor alle initiatieven waaronder b.v. een Klankbordgroep geldt het motto ‘Voor en - uitdrukkelijk ook - door de leden’; het bestuur zal met genoegen een en ander faciliteren.
Voor informatie: Secretariaat AVOS, Nassauplein 9, 5802 BP Venray;
telefoon 0478-514362 en e-mail fdlemmers@home.nl; website: www.avosvenray.nl