Op 21 februari heeft Hans van de Broek een lezing gegeven over “Wonderen in het zonlicht”. Als gepensioneerde arts-radioloog is hij bijzonder geïnteresseerd in de lokale geschiedenis van de geneeskunde.

Over dit onderwerp belichtte hij de medische kant van mirakelverhalen. Er werd tevens een goede indruk geschetst van de gang van zaken rond een bedevaart, en de vele ingrijpende beloftes die onze doodzieke voorouders in hun bodemloze wanhoop aan de aanbeden heiligen deden.

Hierover heeft hij een boek uitgebracht met de titel “Wonderen in het zonlicht”

 

Met zijn relativerende humor en mooie PowerPoint presentatie, was het een interessante en boeiende middag.

Er waren ruim 80 personen aanwezig