Algemene Venrayse Onafhankelijke Seniorenvereniging | Nassauplein 9 | 5802 BP Venray |Tel.: 0478 514 362 mail: info@avosvenray.nl | site: www.avosvenray.nl | Regiobank: NL 50 RBRB0929822994

NIEUWSBRIEF AVOS VENRAY
Jaargang 1, nummer 2
12 augustus 2016
Beste AVOS-leden,
Onlangs ontving u het uitgebreide overzicht onder de titel ‘AVOS springlevend’ over de eerste zes maanden inclusief de voorgeschiedenis van onze AVOS. Het waren enerverende maanden, zeker voor de bestuursleden. Er is aan de weg getimmerd; heel wat activiteiten stonden op de agenda, activiteiten die door vele leden bezocht werden. Zoals in het overzicht gesteld: “De AVOS staat!” We zijn niet meer weg te denken, we hebben naam gemaakt. Dat is te merken aan het huidige ledenaantal van 121. Maar dat laatste kan nog beter, er ligt nog een markt open van senioren die zich willen bewegen binnen een algemene en onafhankelijke vereniging. De leden zijn de beste ledenwervers. Daarom opnieuw de vraag om in uw omgeving te kijken naar mogelijk geïnteresseerde mensen. Samen op naar de volgende mijlpaal van 150 leden. Deze tweede nieuwsbrief van de AVOS kan u daarbij van dienst zijn. Wederom wensen wij u veel leesplezier, en uw reactie/bijdrage wordt bij voorbaat zeer op prijs gesteld, zeker als dat zou zijn in de vorm van tekst voor de volgende nieuwsbrief én/of de website. Over website gesproken: Deze wordt momenteel verfijnd, de actualiteit krijgt grote aandacht; ga er in toekomst regelmatig op bezoek
Inhoudsopgave
Voorwoord (zie hier boven)
Inhoudsopgave
3 a. Agenda AVOS
3 b. VOA, de Vrijwillige Ouderen Adviseur
4 a. 21 Juni 2016 AVOS, dagtocht naar Maastricht 4 b. Activiteitencommissie 4 c. AVOS-lid Ans van Oers, een ‘betrokken duizendpoot’
4 d. Reacties van de ‘politiek’ op de hartenkreet 4 e. Denkers annex praters gevraagd 4 f. Museumclub
5 a. Korting bij theater De Maaspoort in Venlo 5 b. ‘Vaerkes kiëke!’ bij de Houbensteyn-groep in Ysselsteyn
6a. Museum De Peelstreek in Ysselsteyn 6 b. AVOS-lid Wil Geurts
3.
3 a. Agenda AVOS
* Woensdag 7/9: Korte fietstocht
* Maandag 13/9: Voormiddag: Bestuursvergadering (leden zijn welkom) * Maandag 13/9: Namiddag: Limburgse besturen overleg in Roermond
* Donderdag 15/9: Lezing over Gaudi door Jan van Casteren
* Woensdag 21/9: Lange fietstocht
* Woensdag 21/9: Wandelen met de KBO
* Woensdag 28/9: Dagexcursie naar Tilburg (datum onder voorbehoud)
* Woensdag 5/10: Korte fietstocht
* Maandag 10/10: Bestuursvergadering (leden zijn welkom)
* Dinsdag 18/10: Wandeling bij de kasteelruïne in Geysteren
* Woensdag19/10: Wandelen met de KBO
* Woensdag 2/11: Najaars Algemene Ledenvergadering (datum onder voorbehoud)

3 b. VOA, de Vrijwillige Ouderen Adviseur
KENT U DE OUDERENADVISEUR?
Iedereen kent in zijn of haar leven situaties die ingewikkeld lijken. Bijvoorbeeld als er zorg nodig is, als er vragen zijn op financieel gebied, of als er in uw huis aanpassingen nodig zijn. Dan is het handig als u een beroep kunt doen op iemand die verstand heeft van dit soort zaken. En dan liefst iemand die betrouwbaar is en onafhankelijk. De Ouderenadviseur is de aangewezen persoon om uw vragen te beantwoorden en samen met u op zoek te gaan naar oplossingen.
WAT DOET DE OUDERENADVISEUR?
De ouderenadviseur is goed opgeleid door seniorenvereniging KBO (p.m. bedoeld wordt de Limburgse koepel). De VOA -hij of zij- komt bij u thuis om uw situatie, en de vragen die u daarbij heeft, te bespreken. Samen op zoek gaan naar oplossingen die passen bij uw woon- en leefsituatie, dat is het uitgangspunt. Denk daarbij aan zelfstandig wonen en leven, mensen ontmoeten en activiteiten ondernemen, u veilig en prettig voelen in uw eigen omgeving. De ouderenadviseur weet wat er binnen uw gemeente speelt. Bijvoorbeeld als het gaat om de WMO en welke voorzieningen er allemaal zijn. Hij of zij kan u als informeel cliëntondersteuner ook prima helpen bij het keukentafelgesprek.
ZIJN DE OUDERENADVISEURS ACTIEF IN DE GEMEENTE VENRAY?
Jazeker, ook in uw gemeente zijn onze ouderenadviseurs actief. Ze zijn actief vanuit de dorpsinformatiepunten, de KBO-afdelingen in de diverse kernen van onze gemeente en via seniorenvereniging AVOS. Ze bieden u graag, en belangeloos de helpende hand. Het kost u hooguit een kleine onkostenvergoeding, en u bent verzekerd van betrouwbare en deskundige ondersteuning. De Ouderenadviseurs zijn bereikbaar via de dorpsinformatiepunten; rechtstreeks, via de KBO-afdelingen en AVOS Venray. Tot zo ver de tekst van de VOA-folder.
Sinds dit voorjaar zijn twee van onze AVOS-leden beschikbaar als VOA, te weten:
Twan Christians, bereikbaar via christiansmarcellis@home.nl of 0478 - 584655
Christa Eggermont, bereikbaar via christaeggermont@hotmail.com of 0478 – 589136.
U kunt echter elke gewenste VOA benaderen. Een overzicht van alle vrijwillige ouderen adviseurs in de gemeente Venray vindt u op onze website.

4
4a. 21 Juni 2016 AVOS, dagtocht naar Maastricht
De belangstelling was weer groot. Onze eerste bus voor 40 personen was te klein. Gelukkig was er ook een bus van 50 personen beschikbaar. Met 47 leden en introducees vertrok het gezelschap precies op tijd vanaf de Kemphaan. Omdat onze chauffeur bekend was met de files bij Maastricht kon hij door de stad rijden. We waren zelfs te vroeg bij het gouvernement zodat er tijd was voor een extra kop koffie. De ervaren rondleidsters van de Maastrichtse VVV gaven ons een uitgebreide tour door het uitgestrekte gebouw. Het gebouw uit de jaren 80 ligt in de uiterwaarden van de Maas. Het ronde gebouw met het bestuursgedeelte ligt op een eilandje. De Provinciale Staten, de Gedeputeerde Staten en de Gouverneur zetelen hier. De Venrayse Deputés waren helaas afwezig, een kijkje in hun werkkamer mocht wel. Ook in de kamer van de Gouverneur mochten we even zijn. De architectuur evenals de tientallen kunstwerken werden uitvoerig beschreven en bewonderd.
Voor de goed verzorgde lunch was besproken bij de Grenedeer in Gronsveld.
Daarna op naar de wijk Amby van Maastricht van waaruit het studiogebouw L1 sinds mei 2005 de radio en Tv-uitzendingen verzorgt. We werden ontvangen in een grote studio die tevens als ontvangstruimte en kantine wordt gebruikt. Na de koffie en natuurlijk Limburgse vlaai was er een video waarin L1 verder werd toegelicht. Onze groep werd gesplitst in drieën zodat we makkelijker in de kleinere studio's konden rondkijken. Het tot stand komen van de reportages werd uitgelegd, net als de controle op beeld, tekst, geluid en vooral ook de tijdlijn waarin een en ander moet passen. Ook hoe de kijker vaak wordt “gefopt” door het toepassen van allerlei moderne technieken werd ons duidelijk verteld en getoond. Tekst Paul Wijnen, voorzitter van de activiteitencommissie

4 b. Activiteitencommissie
Na de interessante dag in Maastricht bedankte commissievoorzitter Paul Wijnen in de bus naar huis de dames Ans van Oers en Will Kellenaers voor de uitstekende organisatie van deze dag en hun jarenlange inzet voor de commissie. Hij zei het jammer te vinden dat zij beiden nu stoppen met de activiteitencommissie. Anderzijds was hij verheugd over de komst van drie nieuwe leden. Met Harrie Zegers, Ine Coenders en Rianne Stiphout kan de commissie weer op volle sterkte aan de slag. Harrie Zegers neemt de taak van Will Kellenaers over. Hij nodigt telkens de leden uit voor de activiteiten die door deze commissie worden georganiseerd, bij hem moeten zij zich voortaan aanmelden voor deelname hieraan. Tot zo ver de tekst van Paul Wijnen. Voor alle duidelijkheid: Voor deelname aan de maandelijkse fietstochten is op de betreffende dag telefonisch voor 10:00 uur contact op te nemen met organisator Wim van Tilburg, tel. 0478-546524. En voor de extra activiteiten die door leden zelfstandig worden georganiseerd, dient men zich voor informatie en aanmelding te wenden tot het AVOS-secretariaat.

4 c. AVOS-lid Ans van Oers, een ‘betrokken duizendpoot’
Ans heeft zich tijdens de ledenvergadering op 17 maart niet meer beschikbaar gesteld voor een verlenging van haar lidmaatschap van het bestuur. En nu, na afloop van het jaarprogramma 2015-2016, treedt zij terug uit de activiteitencommissie. Een mooi moment om in de persoon van Ans aandacht te besteden aan een actieve senior en tegelijkertijd haar zelf verdiend in het zonnetje te zetten.
Ans Coenen uit Horst volgde de leraressenopleiding NA textiel en werd docent aan de Molenbossen in Venlo. Dat duurde maar kort, toen zij trouwde met Jo van Oers (Boxtel) werd Ans op de dag van haar huwelijk ontslagen! in die tijd gebruikelijk, een gehuwde vrouw hoorde thuis! Het paar vestigde zich in Veulen waar Jo verbonden was aan de basisschool. ‘Toen het weer mocht’ gaf Ans vele jaren les aan De Essel, school voor speciaal onderwijs, later opgegaan in het Raaylandcollege. Ook sociale vaardigheden zaten in haar pakket. Toenmalig wethouder Jo van Oers overleed in 1989. Een slag! Maar Ans bleef niet bij de pakken neerzitten, ze stond – en staat- met open mind midden in de maatschappij: ze werd als derde op de lijst van D66 in 1994 toch onverwacht gekozen als lid van de gemeenteraad. Gedurende 4 jaar kregen uiteraard onderwijs en cultuur haar speciale aandacht. Blijvend betrokken bij maatschappij en onderwijs: Bij seniorservice werd een op een Nederlandse les gegeven aan allochtonen. Vanuit seniorservice startte Ans 10 jaar geleden samen met Hans Roelofs Coach4you. Hier ligt haar hart. Momenteel worden wekelijks ruim 30 leerlingen van allerlei komaf in huiselijke kring door gekwalificeerde vrijwilligers gedurende ruim een jaar begeleid. Zij vervullen vooral een pedagogische rol, zij zijn ‘wegwijzer’, hoe pak je het huiswerk aan, hoe plan je. Ans is als coördinator spin in dit web. Vanuit haar textiele achtergrond was Ans bestuurslid van museum De Kantfabriek in Horst. De Wereldwinkel werd 15 jaar als vrijwilligster ondersteund. Ans was lid van een kookclub en nu kookt zij eenmaal per twee weken in het Hospice! Ook in haar vrije tijd is zij drukdoende, men kan zeggen dat ze eigenlijk geen vrije tijd overhoudt. Regelmatig wordt familie in Ierland bezocht. Kunstreizen naar Toscane. Cursus volgen in zijde schilderen; de interviewer is onder de indruk, het resultaat mag er zijn! En vooral, nog eenmaal het volgende woord, genieten van haar familie inclusief vijf kleinkinderen.
Open mind. Bij de start van de afdeling Venray van de anbo werd Ans per direct lid. Na de troubles in najaar 2015 werd zij lid van de niet traditionele AVOS; het was een bewuste keuze voor een onafhankelijke seniorenvereniging; steekwoorden hierbij zijn voor haar: in grootte te overzien, persoonlijk, informatie, contact, opkomen voor de leden. Mede door haar inzet kon de activiteitencommissie de leden telkens een attractief jaarprogramma aanbieden met voor elk wat wils. Ook hier was er een speerpunt voor Ans: de inmiddels (toch) traditioneel geworden kerstbijeenkomst in het theehuis van het Odapark, en met bijzonder genoegen kijkt zij terug op de recente excursie naar Maastricht die door haar samen met Will Kellenaers georganiseerd werd. De vereniging AVOS en met name het bestuur dankt Ans van Oers voor haar inzet!
Net als Ans van Oers zijn er ontelbare ouderen die met hart en ziel werkzaam zijn als vrijwilliger, vaak tegelijkertijd ook als mantelzorger. Het is vaker gesteld, zonder hen zou de maatschappij onmenselijker worden, zij zijn niet te missen! Overheden dienen hen te waarderen en natuurlijk voldoende oog te hebben voor de belangen van de ouderen. Binnen de vereniging zal later in het jaar alsnog aandacht besteed worden aan het afscheid van zowel Ans van Oers als van Will Kellenaers.

4 d. Reacties van de ‘politiek’ op de hartenkreet
Diverse politieke partijen hebben gereageerd op de actie Hartenkreet (de kaart die ouderen naar hun partij konden sturen). In de diverse retourmails werd er veel omheen gepraat, ook met excuus voor impopulaire maatregelen vanwege de crisis, wollig en verhullend taalgebruik was aan de orde. Uw redacteur is gestart met het op een rij zetten van diverse citaten van de reacties. Na nog geen halve pagina heeft hij echter alles gedeletet, er was geen fatsoenlijk stuk van te brouwen. In plaats daarvan ontvangt u een separate bijlage met alle reacties in totaliteit.

4 e. Denkers annex praters gevraagd
Het gaat hierbij om het oprichten van een praat- discussiegroep waaraan voor bestaansrecht tenminste 5 leden deel zouden moeten nemen. Een groep die zelf bepaalt wat men samen gaat doen, van elkaar gewoon gezellig ontmoeten tot discussiëren en daarvoor onderwerpen bepalen, frequentie van bijeenkomsten, al dan niet uitnodigen van een spreker.
Ook ‘meedenken’ met het bestuur zou, als de groep dat zelf ambieert, natuurlijk zeer gewaardeerd worden. Naast de vaste bezetting zouden ook andere leden naar behoefte deel moeten kunnen nemen aan de gesprekken.
Dit idee is vanuit de leden op te pakken! Het bestuur ondersteunt en faciliteert zo nodig. Het voorstel om een praatgroep op te richten correspondeert met de eerdere notitie “Leden denken mee!’’ van Chris ter Beek, te lezen op onze website onder de knop Forum.
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het secretariaat. 4 f. Museumclub
Al bij het bezoek aan museum het Kurhaus in Kleef kwam onder de koffie de wens op tafel om vaker samen een bezoek aan een museum te brengen. Er werd gedacht aan een frequentie van eenmaal per twee maanden, en aan reizen binnen een straal van circa 60 kilometer. Een grote groep ging vervolgens naar het Cuypershuis in Roermond, recent kwamen we in museum de Peelstreek in Ysselsteyn. Op het programma staat nu voor eind september een dagexcursie naar Tilburg en voor 12 maart 2017 wordt het gemeentemuseum in Helmond bezocht voor de expositie Vlisco ‘Un a Un’. En volgend jaar is natuurlijk ons nieuwe Venrays museum ‘Het Borggraaf Paviljoen’ aan de beurt.
Gevraagd: een ‘ad hoc museumclub’ dit wil zeggen enkele personen die naar behoefte af en toe bijeenkomen om met name voor volgende trips een keuze te maken uit lopende exposities. Als u een kunstliefhebber bent en in deze graag mee wilt denken, neem dan a.u.b. contact op met Frans Lemmers.
P.M. In museum de Kantfabriek in Horst is tot 20 november de zeer mooie expositie ‘Reisstof uit Oman en Venezuela’ te zien, zeker voor textielliefhebbers een aanrader, maar het museum is sowieso de moeite van een bezoek waard. Als u geluk hebt treft u er een van onze leden als gids. Voor informatie: www.museumdekantfabriek.nl.

5
5 a. Korting bij theater De Maaspoort in Venlo
Zoals eerder is meegedeeld kunnen door bemiddeling van onze zustervereniging ‘Jongeren van vroeger’ in Venlo de AVOS-leden met korting naar het theater De Maaspoort. Binnenkort wordt bekend gemaakt voor welke voorstellingen kortingen van toepassing zijn. Dit overzicht en de bijbehorende kortingscode worden geplaatst op onze website.
Schrijver dezes gaat in ieder geval op 29 september naar het concert ‘Een Engelse Mozart’ van de Philharmonie Zuid-Nederland.

5 b. ‘Vaerkes kiëke!’ bij de Houbensteyn-groep in Ysselsteyn
Vanwege de tropische hitte was de tocht naar Ysselsteyn een week uitgesteld. Eerder hadden zich 26 leden aangemeld maar door het samenvallen met de fietsvierdaagse togen op 27 juli 17 leden per auto, fiets of scootmobiel naar Ysselsteyn. Ook degenen die nu verhinderd waren lieten weten het uitstel een verstandig besluit te vinden.
Halverwege Heide en Venray ligt voor het bedrijf een natuurvriendelijk ingericht gebied inclusief afwateringsvijver, een gebied met aandacht voor flora en fauna; we ontdekken vleermuiskasten, insectenhotels enz.! De directeur van de Houbensteyn-groep Martin Houben himself ontvangt ons in de ‘zichtruimte’, d.w.z. een ruimte enkel toegankelijk van buiten. Hier kan men op een realistische manier zien hoe een big uitgroeit tot een vleesvarken.
Houbensteyn bestaat uit vier ‘gesloten’ productiebedrijven waarvan drie in Ysselsteyn; 40 medewerkers zijn actief. Houben blijkt ook ‘de man’ te zijn van het geplande mega Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst. “Men moet steeds groter groeien om in deze sector aan alle eisen te voldoen en economisch te overleven. Per 10 jaar neemt het aantal bedrijven met de helft af”. Martin (we houden het persoonlijk zoals hij zelf ook blijkt te zijn) vertelt dat Houbensteyn twee zaken produceert: Energie en voedsel. Een duurzame kringloop is aan de orde. De varkens krijgen 4x per dag hoogwaardig varkensvoer dat bestaat uit een menging van reststromen van voedsel voor de mens, de levensmiddelenindustrie en de akkerbouw. Deze in wezen afval ingrediënten worden van beperkte afstand aangevoerd. Geproduceerd wordt gezond (geen antibiotica) en lekker vlees; varkensvlees is mager en rijk aan vitaminen, eiwitten en mineralen. Wat de Europeanen niet lusten, wordt graag gegeten in het verre oosten. En alle bijproducten van het varken worden op de een of andere manier gebruikt. Uit de mest wordt biogas opgewekt, gas dat gebruikt wordt voor productie van groene stroom en warmte. Het laatste wordt gebruikt voor verwarming van de varkens in de stallen. Overblijft organische, groene mest voor het land. Over kringloop gesproken!
De varkensproductie vindt plaats in een ‘gesloten bedrijf’ zonder invloed van buiten. Geselecteerde Deens/Duitse beren worden kunstmatig geïnsemineerd. De biggetjes worden geboren in een kraamstal. Totdat ze 25 kilo wegen verblijven deze in een biggenstal, vanwege voorkomen van stress broertjes bij broertjes en zusjes bij zusjes. Preventieve antibiotica wordt niet gebruikt. Als de biggen 25 kilo wegen worden zij overgebracht naar een bijbehorende stal waar ze verder op gewicht komen. Bij 120 kilo zijn de varkens slacht klaar en verlaten dan Houbensteyn. Het is ‘vlees voor de gewone dag’ en wordt verkocht door de vooraanstaande supermarkten.
In de stallen hebben de varkens gemiddeld 1 vierkante meter ruimte; dat is meer dan het lijkt, de dieren hebben voldoende bewegingsruimte. We zien dat de vloeren bestaan uit een combinatie van roosters en verwarmingsplaten, speeltjes zijn aanwezig. Tijdens zijn gehele presentatie is Martin een open man, hij maakt het niet mooier dan het is, geeft antwoorden op vragen. Deze stal bestaat uit 20.5 afdelingen met telkens 330 varkens! De luchtwasser vangt 85% van het fijnstof en geurstoffen (ammoniak); meer is niet haalbaar. Martin vertelt dat techniek en big data toeslaan; microfoons dienen als hoestmonitor, early warning voor ziekte! Weegcamera’s maken 700 tot 800 foto’s per dag om de varkens te wegen om vast te stellen of zij op voldoende gewicht zijn!
Aan het slot van dit bezoek hebben Martins gasten een beter inzicht gekregen van de ontwikkelingen in de bio-industrie en in het bijzonder van het bezochte bedrijf. Het woord indrukwekkend is van toepassing.
Onder dank voor zijn gastvrijheid en de open informatie worden Martin Houben bij het afscheid twee flessen fair trade wijn van de Wereldwinkel aangeboden.

6.
6 a. Museum De Peelstreek in Ysselsteyn
Na Houbensteyn stond museum De Peelstreek op het programma. Een rasechte Ysselsteyner in de persoon van een enthousiaste en bevlogen Lei Potten is onze gastheer. Hij vertelt dat het museum een uit de hand gelopen hobby is Jan Houben (Martin’s vader) en zijn vrouw Dien Houben-Friesen en dat het gehoor nu zit in het ‘cafégedeelte’ naast een replica van de Friesenhoeve inclusief de ‘goei kamer’. Ooit heerste in de Peel bittere armoede, er viel niets te halen. Het ging om onbegaanbare woeste grond. Heide, met bijen voor de honing, schapen, plaggenhutten voor de herders, tot 1914 stonden er 40 schaapskooien. De mest bepaalde het (bescheiden) aantal mensen dat er woonde. Na de Eerste Wereldoorlog werd op initiatief van minister IJsselstein en de Venraynaar Jan Poels gestart met grootschalige ontginningen. In 1921 werd het dorp Ysselsteyn gesticht; IJsselstein werd naamgever, naar Jan Poels werd als troostprijs een straat vernoemd. Belangrijk was dat de weg naar Deurne in 1916 verhard werd. Dit feit is aanleiding voor de huidige foto-expositie “100 jaar Via Venray”, de weg van de Venrayse Rochuskapel naar Deurne. Lei vertelt over de Crayenhut, in 1672 de noodkerk voor pastoor Jacobs uit Deurne, de Peelraamstelling die geen rol speelde bij de inval van de Duitsers in 1945, de pleisterplaatsen langs de weg; hij noemt de boerderijen Hubenhof en de Thuylshof. De foto’s tonen karakteristieke panden aan de Deurneseweg, ook een bijzondere benzinepomp. Lei verhaalt over de hengst Nico van Melo. Nico werd door Jan Poels voor een gigantisch bedrag in Zeeland gekocht voor de hengstenassociatie. Dit viel niet in goede aarde, voorzitter Jan werd ontslagen. Toen vervolgens gigantisch aan het paard verdiend werd, werd Jan Poels weer op het schild gehesen. Na het heengaan van Nico kwam diens hoofd in de hal van het Poelshuis te hangen en dit paardenhoofd hangt nu aan de muur in De Peelstreek. Na de koffie met koek duiken we het museum in, terug in een tijd die totaal anders was maar die pas betrekkelijk kort achter ons ligt. Dat merkt men vooral aan de vele schilderijen en de beschilderde melkbussen van Hein van Well. In de zeventiger jaren werd het werk van Van Well als werk van een dilettant beschouwd. Nu zien we hoe het leven van 2 tot 3 generaties geleden in elkaar stak en kijken we er met belangstelling naar. Jan (vooral) en Dien Houben hebben zoveel verzameld dat beschrijven onmogelijk is. Denk b.v. aan ontelbare gereedschappen en landbouwmaterialen, het eetservies van pastoor Vostermans, een landauer, brandweerwagen uit 1870, T-Ford uit 1919. Gaat dat zien!
Voor een dagje uit hoeft men niet ver weg te gaan. Ga met mooi weer naar Ysselsteyn, de kern is vorig jaar vernieuwd. Er is ook nog het museum ‘De Smid’. Ysselsteyn kent drie wandelroutes. Het oorlogskerkhof (met informatieruimte) is indrukwekkend. En bij café-restaurant Roelanzia is het aangenaam vertoeven.

6 b. AVOS-lid Wil Geurts
Ons medelid Wil Geurts is verhuisd naar Smakt. Misschien wilt u hem een kaartje sturen of zelfs een keer bezoeken. Het laatste kan zonder aankondiging, een gemakkelijk tijdstip is rond de klok van drie. In het algemeen wordt het ontvangen van een ansichtkaart door zestig-plussers zeer plezierig gevonden; ervaringsgewijs is het een vorm van aandacht die bijzonder op prijs gesteld wordt. ‘Met weinig moeite een groot plezier’. Wils adres: De heer W. Geurts, zorgresidentie Smakt, St. Jozeflaan 56,
5817 AD Smakt.
Wil maakte geruime tijd deel uit van de redactie van De Schakel. Onder pseudoniem Wilg werden zijn onderstaande versregels in 2012 en 2013 in De Schakel gepubliceerd.

GEIT
Een vrijgevochten geit tussen twintig bokken is meestal een heldin op geitenwollen sokken
Wilg

Een prachtige hengst en een lelijke eend waren met ruzie naar de rechter gebeend, die er tamelijk veel moeite mee had te beslissen, wie er meer paardenkracht had
Wilg

BLIKSEMS BLIKSEMS
Een tulp stond te trillen tot in zijn stamper,
een tulp stond te trillen tot in zijn stamper.
Want een donderse bliksem die miste hem amper,
want een donderse bliksem die miste hem amper.
Het kwam niet meer goed en na enkele dagen bleek, dat ´t hem toch in de bol was geslagen; Wilg

LENTE
Een dartele dar en een verliefde bij vierden uitbundig het lentetij boven een daar gelegen vijver.
Ze vielen in het nat bij hun liefdesijver.
Toch had het darretje - zo bleek later - de bij nog verrast.
Met een steek onder water!
Wilg

Voor vragen, opmerkingen,wensen graag contact opnemen met secretaris annex ‘redacteur’ Frans Lemmers: per e-mail info@avosvenray.nl of per telefoon 0478-514362.