De Participatieraad, functionerend sinds 1/1/2015, heeft de taak om de gemeente namens de inwoners van Venray gevraagd en ongevraagd te adviseren op thema’s binnen het brede sociaal domein. Het gaat om het gemeentebeleid op het gebied van werk & inkomen, onderwijs, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), jeugdhulp, welzijn en leefbaarheid; onderwerpen die de inwoners direct raken en waar elke Venraynaar vroeg of laat mee te maken krijgt. De participatieraad wordt geleid door een onafhankelijke voorzitter en wordt verder gevormd door de voorzitters van de werkkamers en een centraal secretariaat. De participatieraad is opgedeeld in de volgende drie inhoudelijke Werkkamers:

1. Werkkamer Werk, Inkomen, Onderwijs

2. Werkkamer Ondersteuning, Gezondheid, Zorg

3. Werkkamer Welzijn, Leefbaarheid, Transformatie
De Participatieraad nodigt u van harte uit om contact met haar te zoeken als u zaken signaleert die anders zouden moeten of als u iets onder de aandacht wilt brengen. U kunt de participatie- raad bereiken (ook voor meer informatie) via info@participatieraadvenray.nl   Voor verdere informatie op bovenstaande button klikken. 

 

Gemeentelijk WMO-Loket Op het moment dat u ondersteuning nodig hebt, kunt u aankloppen bij het WMO-Loket van uw gemeente. U krijgt er advies en ontvangt zonodig assistentie en hulp met betrekking tot vervoer, wonen en huis-houden als u hiervoor niet (meer) zelf kunt zorgen.Het WMO- loket werkt enkel op afspraak; u hoeft dan niet te wachten en men heeft voldoende tijd voor u. Een afspraak is te maken via tel. 0478-523333 of per mail gemeente@venray.nl. Raadpleeg voor verdere informatie de website van de gemeente Venray www.venray.nl  De website www.regelhulp.nl  is een wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning.

Zie ook www.particpatieraadvenray.nl