Incidenteel wordt er een Nieuwsbrief aan de leden gemaild en bij uitzondering verstuurd aan die leden die niet over een email-adres beschikken. ( Het bestuur geeft de voorkeur aan email aangezien dat kostenbesparend werkt en tevens beter voor het milieu) In de rechterkolom treft u de nieuwsbrieven aan. Wij wensen u veel leesplezier.