Home » Service » Seniorenraad/Centrale

Belangenbehartiging van de ouderen in Venray. Deze wordt in Venray vooral verzorgd door de koepel: ‘De Centrale van Ouderenverenigingen’ Deze Centrale wordt gevormd door afgevaardigden van » Alle KBO-afdelingen gemeente Venray » AVOS » Wijk-ouderenverenigingen (Smakt, Landweert, Noord-West) » Stichting Centrum voor Ouderen De Kemphaan » Seniorservice Gilde Venray Het dagelijks bestuur van de Centrale wordt gevormd door de ‘Seniorenraad’. In het Jaarplan 2015-2016 geeft de Centrale van Ouderenverenigingen/ Seniorenraad haar uitgangspunten weer. Het doel van de Centrale is gezamenlijk de belangen van alle ouderen in de gemeente te behartigen, “samen staat men sterker”. De Centrale fungeert als platform voor onderling overleg en meningsvorming. Via Seniorenraad en Werkgroepen wordt deelgenomen aan overlegorganen van de gemeente en maatschappelijke organisaties. En men informeert de ouderen in Venray over voor hen relevante zaken en welbevinden; dit vooral via De Schakel. Voor verdere informatie zie de website.

https://seniorenvenray.nl/